CSR

CSR (Corporate Social Responsibility)

För oss på ÅC Bygg handlar CSR om ett utökat ansvarstagande för både människa, miljö och samhälle. Vi ska ta ansvar för hur vi påverkar vår omgivning, ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv.

Vi strävar efter en hälsosam balans mellan olika kön, åldrar, bakgrunder och religioner. Ingen grupp ska känna sig diskriminerad eller utestängd, alla ska trivas och känna sig trygga på våra arbetsplatser. 

Vi verkar för att grupper som diskrimineras på arbetsmarknaden eller som har svårt att få jobb ska få sysselsättning. Vi försöker om möjligt att erbjuda arbete, praktik eller lärlingsplatser.
​​​​​​​
Vi stödjer i vårt närområde barn- och ungdomsverksamheter som arbetar med att förbättra värdegrund, trygghet samt psykiska och fysiska hälsa.
Vi uppmuntrar och underlättar för våra anställda att volontera eller på annat sätt bidra i olika projekt och verksamheter som gynnar andra.

Kontaktuppgifter

ÅC Bygg AB
Hyvelgatan 14
741 71 Knivsta

Växel 018-28 80 40