Tjänster

​​​​Byggentrepenader - Hyresgästanpassningar 

Vi arbetar framför allt med byggentreprenader i kommersiella fastigheter, kontor, lager, lättare industrifastigheter, butikslokaler och kulturbyggnader. Alla byggprojekt är intressanta, hyresgästanpassningar, kontorsanpassningar, partnering och samverkansprojekt tillhör vår vardag. Det är där vi bäst utnyttjar vår organisations kompetens. På ÅC Bygg är vi också mycket vana att arbeta under pågående verksamheter under totalentreprenaden. 

Vi bildar en projektgrupp bestående av kunden, installationssamordnare, underentreprenörer och projektledare från ÅC Bygg. Gruppens mål är att kvalitetssäkra och säkerställa den övergripande styrningen av byggprojektet.  

Vi hyresgästanpassar fastigheter av olika storlekar och har jobbat med allt från små fastigheter med enklare förändringar till större generalentreprenader och totalentreprenader. 

När man anlitar ÅC Bygg skall man alltid vara trygg med slutresultatet. Kvalitet är en trygghet: ÅC Bygg är certifierade enligt ISO 9001, 14001 och 45001. 

  ↵​​​​​​​Nyproduktion - Totalentrepenader - Generalentrepenader

ÅC Bygg nyproducerar allt ifrån miljöklassade naturliga hus, lager, förskolor, skolor och kontorsfastigheter. Vid nyproduktion sätter vi en ära i att lösa alla de behov och önskemålen som våra kunder har. När allt är klart får du en nyckel i handen, all nödvändig dokumentation och du som kund kan känna dig trygg med våra garantiåtaganden. 

När man anlitar ÅC Bygg skall man alltid vara trygg med slutresultatet. Kvalitet är en trygghet: ÅC Bygg är certifierade enligt ISO 9001, 14001 och 45001. 

  ↵​​​​​​​Byggservice - ROT arbeten

ÅC - Byggservice är alltid en trygg tjänst för våra kunder. 

Inom affärsområdet byggservice utför vi alla slags ROT- arbeten, reparationer och underhållsarbeten åt privatpersoner, försäkringsbolag, statliga, kommunala och privata fastighetsägare.  

Våra medarbetare på byggservice är inte bara flexibla och effektiva utan också proffs på att hantera alla typer av svåra situationer som kan uppstå vid ombyggnationer, tillbyggnationer, brandskador och vattenskador. Våra kunder skall känna sig trygga när man anlitar ÅC Bygg! 

Vi anpassar våra serviceavtal efter varje kunds unika förutsättningar och behov.  

När man anlitar ÅC Bygg skall man alltid vara trygg med slutresultatet. Kvalitet är en trygghet: ÅC Bygg är certifierade enligt ISO 9001, 14001 och 45001. 

  Partnering

ÅC Bygg  ser partnering som ett mycket intressant arbetssätt där vi tillsammans bildar ett gemensamt team där alla jobbar för projektets bästa. Som en följd av ÅC Byggs många år i branschen och med vår stora erfarenhet så ser vi att partneringprojekt innebär stora fördelar för alla inblandade parter.
 
Partnering leder till större engagemang, högre kreativitet, kostnadsbesparingar eftersom varje enskild parts kompetens kommer bättre till sin rätt. Ju tidigare i processen vi som entreprenör får vara med, desto mer kan ÅC Bygg bidra med sin kompetens. Det går att göra stora besparingar med detta arbetssätt om vi tillsammans projekterar och kan bygga rätt från början.

Har du någon fråga eller fundering?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig